Thực tế ngành nào cũng cần có kiến thức và kinh nghiệm thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. Tuy nhiên, riêng ngành xuất nhập khẩu logistics lại có đặc thù riêng. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ một vài yêu cầu về cho những ai đang có ý