Trong bài chia sẻ về Logistics trước mình có nói qua về những cơ hội việc làm trong ngành xuất nhập khẩu và logistics. Theo mình nhận thấy, làm nghề xuất nhập khẩu hay logistics nếu bạn có đam mê và quyết tâm cao thì tương lai của bạn sẽ phát triển khá tốt (thực