Trường hợp nào khai hải quan điện tử, trường hợp nào khai hải quan giấy

Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử. Người khai hải quan đăng ký thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

>>>>> Xem thêm: Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập dự hội chợ, triển lãm

“Thủ tục hải quan điện tử” là thủ tục hải quan trong đó việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan.

Trường hợp nào khai hải quan điện tử, trường hợp nào khai hải quan giấy

Trường hợp nào khai hải quan điện tử, trường hợp nào khai hải quan giấy

Các trường hợp sau đây người khai hải quan được lựa chọn khai theo phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy:

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới;

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; phương pháp nhập trước xuất trước

Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo; hàng xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng;

Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển cá nhân; khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn

Hàng hóa là phương tiên chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 49 nghị định này

Hàng hóa tạm nhập tái xuất tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh; học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử không thực hiện được các giao dịch điện tử với nhau mà nguyên nhân có thể do một hoặc cả hai hệ thống hoặc do nguyên nhân khác.

Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không thực hiện được thủ tục hải quan điện tử, cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo trên trang thông tin điện tử  hải quan chậm nhất 01 giờ kể từ thời điểm không thực hiện được các giao dịch điện tử. học xuất nhập khẩu online

Trường hợp hệ thống khai hải quan điện tử của người hải quan không thực hiện được thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan, trong đó nêu rõ tên và nguyên nhân sự cố, thời hạn dự kiến khắc phục sự cố và phương thức thực hiện thủ tục khai hải quan trong thời gian hệ thống khai hải quan điện tử của người khai hải quan gặp sự cố theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hàng hóa khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Mong rằng bài viết về các trường hợp khai hải quan điện tử, khai hải quan giấy sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi làm xuất nhập khẩu.

Để tìm hiểu nhiều hơn về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể đọc thêm các bài viết về học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tại website: xuatnhapkhauthucte.com

5/5 - (1 bình chọn)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *