Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan

Trong một số trường hợp, nhà xuất nhập khẩu được miễn thuế, giảm thuế khi kê khai, khi đó, doanh nghiệp cần thực hiện theo thủ tục nào để chính sách được áp dụng cho doanh nghiệp.

Bài viết này, xuất nhập khẩu thực tế sẽ hướng dẫn bạn cách thức thực hiện thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan

>>>>>>> Xem thêm: Trường hợp doanh nghiệp không cần mở tờ khai hải quan

1.Thành phần hồ sơ để xem xét miễn thuế

Trước khi thực hiện, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ miễn thuế theo đúng quy định của Luật Hải quan và các văn bản thi hành bao gồm:

Căn cứ vào từng trường hợp, doanh nghiệp nên áp dụng theo danh mục hợp đồng nào:

  • Hợp đồng ủy thác trong trường hợp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
  • Hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu trong trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu hàng hóa. học xuất nhập khẩu ở hà nội 
  • Hợp đồng cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa cho hoạt động dầu khí
  • Hợp đồng cho thuê tài chính trong trường hợp cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa cung cấp cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế, trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu. học nghiệp vụ khai báo hải quan ở đâu
  • Chứng từ chuyển nhượng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối tượng miễn thuế khác, trong đó ghi rõ giá chuyển nhượng hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu.
  • Văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với phương tiện vận tải quy định tại Điều 14 Nghị định134/2016/NĐ-CP. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu
  • Danh mục miễn thuế đã được cơ quan hải quan tiếp nhận đối với trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế dự kiến nhập khẩu bằng giấy kèm Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cơ quan hải quan tiếp nhận. Trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, người nộp thuế không phải nộp Danh mục miễn thuế, cơ quan hải quan sử dụng Danh mục miễn thuế trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử để thực hiện miễn thuế theo quy định.

Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan

2.Các bước thực hiện thủ tục miễn thuế

Để thực hiện thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế (trừ việc kê khai số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công do bên thuế gia công cung cấp) trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.

Bước 2: Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo quy định.

Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thu thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định. lớp học xuất nhập khẩu

Bước 3: Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế. học kế toán tổng hợp ở đâu

Trường hợp thông báo Danh mục bằng giấy, cơ quan hải quan thực hiện cập nhật và trừ lùi số lượng hàng hóa đã xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

Trường hợp nhập khẩu miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền, phải nhập khẩu làm nhiều chuyến để lắp ráp thành tổ hợp, thành dây chuyền hoàn chỉnh, không thể thực hiện trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu thì trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc việc nhập khẩu lô hàng cuối cùng của mỗi tổ hợp, dây chuyền, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp các tờ khai đã nhập khẩu và quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. học xuất nhập khẩu online

3. Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa vượt định mức miễn thuế

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 8 Nghị định 134/2016/NĐ-CP:

Bước 1: Hồ sơ đề nghị miễn thuế được gửi đến Tổng cục Hải quan chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi làm thủ tục hải quan học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Bước 2: Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quan phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ;

Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính ban hành quyết định miễn thuế hoặc thông báo không miễn thuế trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Hải quan;

Bước 3: Căn cứ hồ sơ hải quan và quyết định miễn thuế của Bộ Tài chính, người nộp thuế và cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan thực hiện thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.

Hy vọng những thông tin về thủ tục miễn thuế được chia sẻ tại Xuất nhập khẩu thực tế sẽ hữu ích với bạn! 

Nếu bạn đang quan tâm về việc học xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt hà nội và tphcm

Chúc bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *