Với sự thay đổi trong thị cầu trong nước và quá trình hội nhập đẩy mạnh nhu cầu tìm kiếm khách nước ngoài từ các doanh nghiệp trong nước. Thị trường nội địa đang bị bão hòa và thu hẹp lại vì nhu cầu sụt giảm, điều này làm gia tăng sư cạnh tranh từ