Seaway bill là phương thức giải phóng hàng hóa thông qua hệ thống mạng nội bộ website của hãng tàu hoặc forwarder trong ngành xuất nhập khẩu. Trong bài viết này, mình sẽ nói về các chức năng cơ bản của seaway, từ đó giúp các bạn hiểu khi nào ta nên dùng seaway bill,