Quy trình nhờ thu kèm chứng từ D/A và D/P

Việc thanh toán nhờ thu kèm chứng từ là phương thức mà người xuất khẩu sử dụng bộ chứng từ nhằm ràng buộc trách nhiệm của người mua về việc thanh toán. Đó là việc người mua nếu không thanh toán đồng nghĩa với việc ngân hàng sẽ không trao chứng từ để làm thủ tục nhận hàng.

>>>>>>> Xem thêm: hợp đồng tư vấn trọn gói

Nhiều người ưu tiên sử dụng phương thức này vì nó đảm bảo an toàn hơn cho phía xuất khẩu so với phương thức chuyển tiền T/T.

Với phương thức thanh toán kèm chứng từ, Nhà xuất khẩu sẽ ủy thác cho Ngân hàng thu hộ tiền từ người mua hàng dựa vào Hối phiếu và Bộ chứng từ giao hàng. khóa học logistics

1.Các bên tham gia vào thanh toán nhờ thu kèm chứng từ

Trong phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ, các bên tham gia bao gồm:

  • Người nhờ thu: Người xuất khẩu
  • Người có nghĩa vụ trả tiền: Người nhập khẩu
  • Ngân hàng chuyển tiền
  • Ngân hàng thu hộ học kế toán thực hành ở đâu

Ngân hàng chuyển tiền là ngân hàng phục vụ cho người xuất khẩu, ngân hàng sẽ thay mặt người xuất khẩu bằng cách tiếp nhận chứng từ và thực hiện theo những điều kiện được đặt ra từ người xuất khẩu để thu hộ tiền cho họ. Khi nhận được chứng từ, Ngân hàng sẽ thực hiện theo các thông tin được để cập trong chứng từ.

Ngân hàng thu hộ là ngân hàng đại diện cho người nhập khẩu, ngân hàng này chuyển chỉ định (nếu người xuất khẩu không nêu rõ) hoặc có thể do người xuất khẩu đề nghị trong thư yêu cầu nhờ thu của mình.

Quy trình nhờ thu kèm chứng từ D/A và D/P

2.Thời điểm thanh toán Nhờ thu kèm chứng từ

Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa người bán và người mua mà sử dụng  phương thức nhờ thu kèm chứng từ tương ứng. Theo đó, có thể nhờ thu với điều kiện trao chứng từ kèm theo như sau:

a.D/P học kế toán trưởng ở đâu tại tphcm

Người nhập khẩu trả tiền thì ngân hàng sẽ trao chứng từ. Nhờ thu kèm chứng từ D/P được sử dụng khi người xuất khẩu muốn thu được tiền ngay sau giao hàng trung tâm xuất nhập khẩu lê ánh

b.D/A

Người nhập khẩu chấp nhận sẽ trả tiền thì ngân hàng sẽ trao chứng từ. Nhờ thu kèm chứng từ D/A được sử dụng khi người xuất khẩu có thể người nhập khẩu nợ trong 1 khoảng thời gian đáng kế.

Đối với người xuất khẩu thì nhờ thu kèm chứng từ D/P an toàn hơn nhờ thu kèm chứng từ D/A ít khi được sử dụng vì không khác nhiêu so với phương thức chuyển tiền trả sau (trừ khi người xuất khẩu muốn sử dụng Hối phiếu để chiết khấu hoặc chuyển nhượng). khóa học kế toán tổng hợp tại tphcm

3.Quy trình thực hiện Nhờ thu kèm chứng từ

  • Người xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu
  • Người xuất khẩu gửi Yêu cầu Nhờ thu, Hối phiếu kèm Bộ chứng từ cho Ngân hàng phục vụ mình
  • Ngân hàng của người xuất khẩu gửi Lệnh nhờ thu, Hối phiếu kèm Bộ chứng từ tới Ngân hàng của người Nhập khẩu; Ngân hàng của người nhập khẩu thông báo Lệnh nhờ thu, Hối phiếu và Bộ chứng từ tới người nhập khẩu; chứng chỉ hành nghề kế toán
  • Người nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tùy vào loại Hối phiếu để được ngân hàng trao Bộ chứng từ.

Nguồn bài viết: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Trên đây là những Quy trình nhờ thu kèm chứng từ D/A và D/P, mong rằng bài viết của Xuất nhập khẩu thực tế sẽ hữu ích với bạn!

Để tìm hiểu nhiều hơn về học nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể đọc thêm các bài viết về học xuất nhập khẩu ở đâu tốt hà nội tại website: xuatnhapkhauthucte.com.

Rate this post

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *