Trong bài trước mình đã có một bài viết chia sẻ về quy trình làm lô hàng xuất khẩu đường biển, tiếp tục loạt bài về làm hàng xuất khẩu đường biển, hôm nay mình sẽ chỉ ra 5 điều bạn nên chú ý khi làm hàng xuất khẩu. Đây là những lưu ý hết