Quy định về các mức phạt đối với các lỗi thường gặp về thủ tục khai báo hải quan

Kết quả của phân luồng một phần chịu sự chi phối của việc nhà xuất nhập khẩu làm thủ tục khai báo hải quan. Từ đó, liên quan đến việc hải quan đến mức độ thực hiện việc kiểm tra hàng hóa, và doanh nghiệp có thể thông quan hàng hóa hay không?

Để tránh các sai sót không đáng có, Xuất nhập khẩu thực tế muốn chia sẻ cho các bạn những lỗi thường gặp và quy định về mức xử phạt đối với các lỗi khi làm khai báo thủ tục hải quan.

>>>>>>> Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu bánh kẹo

Quy định về các mức phạt đối với các lỗi thường gặp về thủ tục khai báo hải quan

Quy định về lỗi khi làm thủ tục khai báo hải quan căn cứ theo:

– Nghị định 45/2016/NĐ-CP

– Sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP

Theo đó, các trường hợp được phân tích cụ thể như sau: khóa học quản lý nhân sự tại hà nội

1.Vi phạm về thời hạn làm thủ tục khai báo hải quan, nộp hồ sơ thuế

– Phạt tiền 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đối với các trường hợp sau:

+ Không khai, nộp, xuất trình, cung cấp thông tin hồ sơ hải quan đúng thời hạn quy định (Điểm a Khoản 1 Điều 6).

+ Không khai bổ sung đúng thời hạn quy định khi có sự thay đổi thông tin số hiệu container hàng hóa xuất khẩu, cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất hàng, phương tiện vận chuyển hàng xuất khẩu (Điểm b Khoản 1 Điều 6).

+ Khai giá chính thức quá thời hạn quy định đối với trường hợp chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan (Điểm c Khoản 1 Điều 6). học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại hà nội

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, đối với các trường hợp sau:

+ Nộp tờ khai hải quan khi chưa có hàng hóa xuất khẩu tập kết tại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan (Điểm a Khoản 3 Điều 6).

+ Khai báo và làm thủ tục không đúng thời hạn quy định khi chuyển tiêu thụ nội địa (Điểm b Khoản 3 Điều 6). khóa học xuất nhập khẩu

+ Không nộp hồ sơ không thu thuế, báo cáo quyết toán, báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định (Điểm c Khoản 3 Điều 6).

thủ tục khai báo hải quan

2.Vi phạm về khai báo hải quan

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp sau: đào tạo kỹ năng mềm

Không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, xuất xứ hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa từ nước ngoài vào cảng trung chuyển hoặc từ cảng trung chuyển ra nước ngoài; Hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan hoặc từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa sử dụng, tiêu hủy trong khu phi thuế quan (Khoản 2 Điều 7).

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp sau: khóa học xuất nhập khẩu

Không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, xuất xứ, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế (Khoản 3 Điều 7). học logistics ở đâu tốt nhất

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp sau:

Khai báo hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng không có cơ sở sản xuất hàng gia công, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu (Khoản 4 Điều 7).

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp sau: 

Khai khống về tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu; trừ hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gia công, sản phẩm sản xuất xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất, hàng kinh doanh tạm nhập – tái xuất (Khoản 5 Điều 7). kỹ năng tin học văn phòng

3.Vi phạm quy định về khai thuế

Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế, đối với trường hợp sau: học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn sau đó tự phát hiện và khai bổ sung quá 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế (Khoản 1 Điều 8).

– Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, không thu thuế, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế (Khoản 2 Điều 8), đối với các trường hợp sau:

+ Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

+ Khai sai về đối tượng không chịu thuế

+ Khai tăng định mức sản xuất sản phẩm gia công; định mức sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu so với thực tế sử dụng khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp

+ Sử dụng hàng hóa trong hạn ngạch thuế quan không đúng quy định

+ Lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ thanh khoản, hồ sơ miễn thuế, hồ sơ xét miễn, giảm thuế, hoàn thuế

Trên đây là các quy định về các mức phạt đối với các lỗi thường gặp về thủ tục khai báo hải quan.

Ngoài ra, nếu muốn họclogistics và xuất nhập khẩu để nâng cao nghiệp vụ, bạn nên lựa chọn các khoá học xuất nhập khẩu thực tế tại các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu uy tín để được giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xuất nhập khẩu.

Mong bài viết của Xuất nhập khẩu thực tế sẽ hữu ích với bạn!

5/5 - (4 bình chọn)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *