Packing list được hiểu là phiếu đóng gói hàng hóa, là một thành phần quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Packing List cung cấp thông tin  về số lượng hàng hóa, quy cách đóng gói, phương thức và thời gian dự kiến dỡ hàng. Cũng giống với hóa đơn thương mại, bạn