Nội dung chi tiết của 6 quy tắc phân loại hàng hóa

Khi tra mã HS hàng hóa, nhiều trường hợp áp dụng sai mã bị hải quan bác bỏ, và áp dụng mức thuế cao hơn, do đó bộ 6 quy tắc phân loại hàng hóa ra đời. Bộ quy tắc hình thành nhằm hỗ trợ người khai hải quan tra cứu được mã số hàng hóa, có những tính toán phù hợp trong quá trình xuất nhập khẩu.

>>>>>>> Xem thêm: khác biệt về HS code trên CO và trên tờ khai hải quan

Nội dung chi tiết của 6 quy tắc phân loại hàng hóa

6 quy tắc phân loại hàng hóa được quy định chi tiết dưới đây

1.Quy tắc 1: Quy tắc tổng quát chung

“Tên của các phần, của chương hoăc của phân chương được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu. Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa phải được xác định theo nội dung của từng nhóm và bất cứ chủ giải của các phần, chương liên quan và theo các quy tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc các chủ giải đó không có yêu cầu khác.” học logistics ở đâu tốt

Quy tắc 1 được xem xét đầu tiên trong quy trình phân loại HS code.

Tên đề mục của Phần, Nhóm, Phân nhóm ” chỉ nhằm mục đích tra cứu” và không có giá trị pháp lý trong việc phân loại hàng hóa.

Việc phân loại hàng hóa được xác định theo nội dung của nhóm hàng và bất cứ chú giải phần hoặc chương nào có liên quan và tuân theo các quy tắc 2, 3, 4 hoặc 5 khi nhóm hoặc các chú giải không có yêu cầu khác.

2. Quy tắc 2: Chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện, chưa lắp ráp, đã tháo rời; hỗn hợp hoặc hợp chất

Khi quy tắc 1 không thể áp dụng thì xem xét đến quy tắc 2. Quy tắc 2 áp dụng cho; Các mặt hàng ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện, ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời; Hỗn hợp và hợp chất của các nguyên liệu hoặc các chất.

Gồm hai quy tắc: kế toán xây lắp

Quy tắc 2(a): Hàng hóa ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện nhưng đã có đặc tính cơ bản của hàng hóa đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện thì được phân loại cùng nhóm với hàng hóa đã hoàn chỉnh. Áp dụng tương tự cho hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

Quy tắc 2(b): Các hàng hóa được làm từ một phần nguyên liệu hoặc chất sẽ được phân loại giống của hàng hóa được làm từ nguyên liệu hay chất đó. học xuất nhập khẩu tại tphcm

Nội dung chi tiết của 6 quy tắc phân loại hàng hóa

3. Quy tắc 3: Cụ thể nhất; đặc trưng cơ bản; thứ tự sau cùng

Khi áp dụng quy tắc 2(b) hoặc vì bất cứ một lý do nào khác, hàng hóa thoạt nhìn có thể phân loại vào hai hay nhiều nhóm, thì sẽ phân loại như sau: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Quy tắc 3(a): Những nhóm có mô tả cụ thể nhất sẽ được ưu tiên hơn các nhóm có mô tả khái quát khi thực hiện việc phân loại hàng hóa. Tuy nhiên, khi hai hay nhiều nhóm mà mọi nhóm chỉ liên quan đến một phần của nguyên liệu hoặc chất chứa trong hàng hóa là hỗn hợp hay hợp chất, hoặc chỉ liên quan đến một phần của hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đó ở dạng bộ được đóng gói hay đóng gói để bán lẻ, thì những nhóm này được coi như thể hiện đặc trưng ngang nhau về những hàng hóa nói trên, ngay cả khi một trong so các nhóm đỏ có mô tả đầy đủ hơn hoặc chính xác hơn về những hàng hóa đó. học kế toán thực tế ở đâu

Quy tắc 3(b): Những hàng hóa hỗn hợp bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau hoặc những hàng hóa được làm từ nhiều bộ phận cấu thành khác nhau, và những hàng hóa ở dạng bộ để bán lẻ, nếu không phân loại được theo quy tắc 3(a), thì phân loại theo nguyên liệu hoặc bộ phận cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của hàng hóa.

Theo quy tắc 3(b) này, hàng hóa được coi như “ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ” phải có những điều kiện sau: cách trả lời phỏng vấn thông minh

1.Phải có ít nhất hai loại hàng khác nhau, mà ngay từ ban đầu thoạt nhìn có thể xếp vào nhiều nhóm hàng khác nhau.

2.Gồm những hàng hóa hoặc sản phẩm được xếp đặt cùng nhau để đáp ứng một yêu cầu nhất định hoặc để thực hiện một chức năng xác định;

3. Được xếp theo cách thích hợp để bán trực tiếp cho người sử dụng mà không cần đóng gói tiếp. Ví dụ: Hàng hóa được đóng gói trong hộp, tráp, hòm. nên học logistics ở đâu

Quy tắc 3(c): Khi không thể áp dụng Quy tắc 3(a) hoặc 3(b) thì phân loại hàng hóa vào nhóm cuối cùng theo thứ tự đánh số trong số các nhóm tương đương được xem xét.

4.Quy tắc 4: Nhóm giống chúng nhất

“Nếu hàng hóa không thể phân loại theo đúng các quy tắc phía trên thì được phân loại vào nhóm phù hợp với loại hàng hóa giống chúng nhất.”

5.Quy tắc 5: Bao bì

Phạm vi áp dụng: Hộp, túi, bao và các loại bao bì có hình dạng đặc biệt; Các loại chứa đựng hoặc đi kèm với sản phẩm khóa học kế toán tại hà nội

Quy tắc 5(a): Hộp túi, bao và các loại bao bì chứa đựng tương tự

Các loại bao hộp tương tự, thích hợp hoặc có hình dạng đặc biệt để chứa hàng hóa hoặc bộ hàng hóa xác định, có thể dùng trong thời gian dài và đi kèm với sản phẩm khi bán, được phân loại cùng với những sản phẩm này. Tuy nhiên, nguyên tắc này không được áp dụng đối với bao bì mang tính chất cơ bản nổi trội hơn so với hàng hóa mà nó chứa đựng. Học kế toán ở đâu

Quy tắc 5(b): Bao bì

Quy định việc phân loại bao bì thường được dùng để đóng gói chứa đựng hàng hóa. Tuy nhiên, quy tắc này không áp dụng cho bao bì có thể dùng lặp lại, ví dụ trong trường hợp thùng kim loại hoặc bình sắt, thép đựng khí đốt dàn nén hoặc lỏng.

6.Quy tắc 6: Áp dụng cho phân nhóm

Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa ở đáp độ phân nhóm phải đảm bảo:

Được xác định phù hợp theo nội dung phân nhóm và chú giải phân nhóm. Theo quy tắc này, thì các chú giải phần và chương có liên quan cũng được áp dụng, trừ khi nội dung mô tả trong phân nhóm có những yêu cầu khác.

Phải xác định HS code ở cấp độ Nhóm trước tiên

Các quy tắc 1 đến 5 điều chỉnh việc phân loại ở cấp độ phân nhóm trong cùng một nhóm.

Nguồn bài viết: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Hy vọng thông tin về 6 quy tắc phân loại hàng hóa trên đây của Xuất nhập khẩu thực tế sẽ giúp bạn nắm chắc và tra cứu mã HS của hàng hóa một cách chính xác. Để tìm hiểu và học nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể đọc thêm các bài viết về học xuất nhập khẩu, học logistics ở đâu tốt tại website: xuatnhapkhauthucte.com.

5/5 - (2 bình chọn)
Tags:

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *