Phí D/O là một loại phí rất thông dụng trong xuất nhập khẩu thực tế. Phí D/O được viết tắt của Delivery Order fee hay còn gọi là phí lệnh giao hàng, phí này phát sinh khi hàng cập cảng đến và hãng tàu/ forwarder làm D/O lệnh giao hàng để consignee mang D/O này ra