Hợp đồng tư vấn trọn gói

Theo quy định của WB hợp đồng tư vấn có thể có các loại sau:

 • Hợp đồng trọn gói tự học kế toán xây dựng
 • Hợp đồng theo thời gian
 • Hợp đồng phí trả trước và trả theo mức hoàn thành
 • Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ không xác định thời gian

>>>>>>> Xem thêm: Các hoạt động cần làm khi lần đầu nhập khẩu hàng hóa

Trong số các loại hợp trên thì hai loại hợp đồng trọn gói và theo thời gian hay được sử dụng trong hoạt động đấu thầu ở Việt Nam.

Một số điều khoản trọng hợp đồng tư vấn trọn gói:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết tại phụ lục A của “Điều khoản tham chiếu”.

Điều 2: Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý khi xảy ra tranh chấp như sau:

 • Văn bản hợp đồng (kèm theo các phụ lục); đánh giá kpi nhân viên
 • Biên bản thương thảo hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng;
 • Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;
 • Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
 • Điều kiện chung của hợp đồng;
 • HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của bên trúng thầu (nếu có);
 • HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);
 • Các tài liệu kèm theo khác (nếu có); học kế toán thực hành ở đâu tốt

Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư

 • Cam kết thanh toán theo giá quy định tại Điều 5
 • Cam kết thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm như quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng
 • Chủ đầu tư chỉ định: Ông, bà … là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng học kế toán tổng hợp tại tphcm

Điều 4: Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn

 • Thực hiện các nghĩa vụ như Điều 1; học thanh toán quốc tế
 • Đảm bảo huy động và bố trí nhân lực được liệt kê trong phụ lục B ” Nhân sự của nhà tư vấn” để thực hiện dịch vụ;
 • Nộp các báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo hình thức được nêu trong Phụ lục C ” Trách nhiêm báo cáo của nhà tư vấn” khóa học kế toán doanh nghiệp
 • Cam kết thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm như quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng

Hợp đồng tư vấn trọn gói

Điều 5: Giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán

 • Giá hợp đồng được ghi giá trị bằng số và bằng chữ theo một đồng tiền nào đó. Trong trường hợp hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thid phải ghi rõ bằng số, bằng chữ của từng hợp đồng
 • Thời hạn thanh toán: Số lần thanh toán và trị giá thanh toán trong từng lần

Ví dụ: 15% trị giá hợp đồng được thanh toán bằng USD khi chủ đầu tư nhận được một bản hợp đồng do nhà thầu tư vấn đã ký; 20% trị giá hợp đồng thanh toán bằng VND khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập… học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

 • Phương thức thanh toán theo phương thức quy định trong điều 6 của điều kiện cụ thể của hợp đồng

Điều 6: Hình thức của hợp đồng theo hình thức trọn gói

Điều 7: Thời gian thực hiện hợp đồng

Được quy định theo khoản 2, mục 1 Bảng dữ liệu đấu thầu, HSDT, kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa các bên. Thời gian thực hiện hợp đồng đã được bên mời thầu, bên dự thầu tính toán một các khoa học theo tiến đọ thực hiện dự án.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng nên học kế toán thực hành ở đâu

Thời hạn hiệu lực của hợp đồng được quy định phù hợp với khoản 5 điều 1 điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Thời hạn hết hiệu lực khi hai bên tiến hành thanh ký hợp đồng theo luật định.

Phụ lục A: ĐIều khoản tham chiếu học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu

Phụ lực B: Nhân sự của nhà thầu tư vấn

Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn

Nguồn bài viết: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Mong rằng bài viết của Xuất nhập khẩu thực tế sẽ hữu ích với bạn!

Để tìm hiểu nhiều hơn về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể đọc thêm các bài viết về học xuất nhập khẩu ở đâu tại website: xuatnhapkhauthucte.com.

5/5 - (1 bình chọn)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *