Trong bài viết này mình sẽ trình bày cho các bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại ba bên. Trong làm ăn kinh doanh quốc tế thì việc mua của người này và bán cho người kia ở các nước khác nhau là hết sức bình thường