Trong ngành xuất nhập khẩu hàng hóa và khai báo thủ tục hải quan, cùng với Packing list,  invoice là một trong hai chứng từ quan trọng mà hầu hết trong mọi chứng từ khai báo đều phải có. Vậy Invoice là gì? Chuẩn bị chứng từ này như thế nào là đúng nhất? Bài