Công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy được hiểu là các tiêu chuẩn của hàng hóa trước khi hàng hóa được đưa ra thị trường. Hai hình thức này có bắt buộc hay không? Cách thực hiện công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy như thế nào? Hy vọng bài viết này sẽ giải đáp các thắc mắc đó cho bạn.

>>>>> Xem thêm: Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu

1.Khái niệm về công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy

Có thể phân tích về hai hình thức Công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy như sau: cách lập báo cáo kết quả kinh doanh

Công bố hợp chuẩn Công bố hợp quy
Căn cứ  theo Điều 3, Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Căn cứ theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN: Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn tương ứng.
Điều kiện áp dụng Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện, không bắt buộc với hàng xuất nhập khẩu Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc, là điều kiện tiên quyết để đưa sản phẩm, hàng hóa ra thị trường.

Nhà nhập khẩu cần nắm rõ hàng hóa của mình có thuộc đối tượng phải công bố hợp chuẩn hay công bố hợp quy hay không, căn cứ:

Đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) thì các Bộ ngành sẽ quy định cụ thể các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bắt buộc áp dụng. Cần căn cứ vào danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn được các Bộ ban hành công bố để nhận biết. Các nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 bắt buộc phải thực hiện công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa của mình. tự học xuất nhập khẩu online

Đối với sản phẩm, hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn (gọi là sản phẩm, hàng hóa nhóm 1) thì nhà sản xuất, nhà nhập khẩu cần công bố hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa của mình. Như trên đã nói, hoạt động đó là tự nguyện, không bắt buộc.

Như vậy, nếu hàng bạn định nhập khẩu thuộc diện phải công bố hợp quy (hàng nhóm 2) thì cần thực hiện sớm, tránh trường hợp hàng chờ công bố phải nằm ở cảng gây phát sinh thời gian, chí phí.

Công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy là gì?

2.Thủ tục làm công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy

a.Thủ tục làm công bố hợp chuẩn

Công bố hợp chuẩn không phải điều kiện bắt buộc, nên nhà nhập khẩu sẽ cân nhắc về việc làm thủ tục công bố hợp chuẩn. Nếu thực hiện, sau khi nhà nhập khẩu nhận được hàng hóa từ nhà xuất khẩu, trước khi tung ra thị trường, họ sẽ làm công bố này. học xuất nhập khẩu lê ánh

Thủ tục thực hiện Công bố hợp chuẩn:

Đánh giá tiêu chuẩn phù hợp với hàng hóa bằng cách tự thực hiện hoặc thông quan tổ chức chứng nhận. Nếu việc đánh giá do 1 tổ chức chứng nhận đã đăng ký tiến hành, thì Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức đó cấp sẽ được xác nhận bằng dấu hợp chuẩn. Nếu doanh nghiệp tự đánh giá, thì không được sử dụng dấu hợp chuẩn.

Đăng ký hồ sơ hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Bổ sung chỉnh sửa để hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Chi cục TCĐLCL ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho Doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận hợp chuẩn

b.Thủ tục làm công bố hợp quy

Đánh giá tiêu chuẩn phù hợp với hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách tự thực hiện hoặc thông quan tổ chức chứng nhận. Nếu việc đánh giá do 1 tổ chức chứng nhận đã đăng ký tiến hành,thì nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy tới tổ chức chứng nhận (có thể là Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhất định).

Sau khi tiến hành đánh giá, kiểm nghiệm và thẩm xét hồ sơ thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy và hướng dẫn sử dụng dấu cho chủ hàng.

Nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định. Hồ sơ gồm:

– Bản công bố hợp quy (theo mẫu)

– Đăng ký kinh doanh

– Giấy chứng nhận hợp quy (nêu trên)

– Giấy tờ khác (nếu doanh nghiệp tự đánh giá): quy trình sản xuất, phiếu kết quả thử nghiệm mẫu, báo cáo đánh giá hợp quy…

Cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

3.Lợi ích của việc công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy

Mặc dù hình thức này tuân thủ theo quy định nhưng cũng mang lại một số lợi ích sau:

Đối với những hàng hóa có thực hiện hai loại công bố này sẽ tạo uy tín về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

Tạo ra giá trị thương hiệu của doanh nghiệp sản xuất, hoặc nhập khẩu, cũng như cho sản phẩm – hàng hóa

Mong rằng bài viết của Xuất nhập khẩu thực tế sẽ hữu ích với bạn.

Nếu bạn đang muốn học xuất nhập khẩu và cần tư vấn về nghiệp vụ xuất nhập khẩu hoặc địa chỉ học xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo: Nên học xuất nhập khẩu ở đâu

5/5 - (1 bình chọn)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *