Có thể nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhưng có điều kiện

Ngày 19/04 /2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hàng Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg về việc nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

>>>>>>> Xem thêm: Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Thông tin về điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng chi tiết dưới đây:

1.Điều kiện để được nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng không vượt quá thời hạn 10 năm.

Yêu cầu này không gồm đối với các thiết bị đã qua sử dụng nhưng thuộc trường hợp nước xuất khẩu đã loại bỏ thiết bị, máy móc đó do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường; không đáp ứng với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
Trong trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến dây chuyền công nghệ nhập khẩu, thì dây chuyền công nghệ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. học kế toán tại tphcm

Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.
  • Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế. 
  • Công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
  • Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD). học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Có thể nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng nhưng có điều kiện

2.Hồ sơ bổ sung

Nếu thiết bị đã qua sử dụng đủ điều kiện được nhập khẩu, doanh nghiệp phải cung cấp đủ hồ sơ liên quan đến việc nhập khẩu thiết bị máy móc kèm theo các hồ sơ bổ sung sau:

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu. học nguyên lý kế toán ở đâu tại hà nội
  • Bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chí của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc. bảng tính kpi
  • Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc. thanh toán quốc tế chuyên sâu

Hy vọng thông tin về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng trên đây của Xuất nhập khẩu thực tế sẽ giúp ích bạn. Để tìm hiểu và học xuất nhập khẩu, bạn có thể đọc thêm các bài viết tại website: xuatnhapkhauthucte.com.

5/5 - (2 bình chọn)

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *