Thẻ: chứng từ xuất nhập khẩu

Các loại chứng từ Xuất nhập khẩu

Để xuất khẩu hoặc nhập khẩu một loại mặt hàng cụ thể, bạn cần phải có 1 bộ chứng từ đi kèm để chứng minh sự việc, làm cơ sở cho việc thanh toán tiền hàng hoặc khiếu nại đòi bồi thường… Những chứng từ cơ bản của quá trình thực hiện Hợp đồng ngoại

Packing List là gì

Packing list được hiểu là phiếu đóng gói hàng hóa, là một thành phần quan trọng trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Packing List cung cấp thông tin  về số lượng hàng hóa, quy cách đóng gói, phương thức và thời gian dự kiến dỡ hàng. Cũng giống với hóa đơn thương mại, bạn