Incoterms trong nhiều thập kỉ qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các giao dịch thương mại quốc tế. Khởi điểm là một văn bản do Phòng Thương mại Quốc tế ban hành, với những thành viên là các quốc gia Châu Âu. Incoterms ngày nay đã được sử dụng rộng