Bản tóm tắt về các điều kiện về incoterms

Trong điều kiện incoterms, người ta quan tâm nhiều nhất đến trách nhiệm của người bán và người mua.

Theo đó, bản tóm tắt về các điều kiện về incoterms sẽ đưa ra cho các bạn cái nhìn rõ ràng nhất về chi phí và rủi ra nào mà người bán và người mua phải chịu theo từng điều kiện cụ thể.

Bản tóm tắt về các điều kiện về incoterms

Danh sách 11 điều kiện Incoterms được chia làm 4 nhóm:

Nhóm Số Điều Kiện Tên Điều kiện theo trách nhiệm tăng dấn của

Người bán

E 1 EXW
F 3 FCA, FAS, FOB
C 4 CFR, CIF, CPT, CIP
D 3 DAT. DAP, DDP

Cụ thể các điều kiện Incoterm 2010:

 Phương thức vận tải Điều Kiện
Mọi phương thức vận tải như vận tải biển,

đường bộ, hàng không, đường sắt,.. ( kế cả vận tải đa phương thức )

 EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
Giao hàng bằng vận tải đường biển, đường thủy nội địa FAS, FOB, CFR, CIF

>>>>>>>>> Xem thêm: Cách nhớ nhanh về các điều khoản incoterms 2010

1)  Điều Kiện EXW_ Ex Works- Giao hàng tại xưởng

Người bán không chịu bất cứ trách nhiệm gì về lô hàng từ xin giấy phép xuất khẩu đến thuê phương tiện vận chuyển, thủ tục hải quan, thuê tàu… Người bán giao hàng khi hàng được đặt dưới quyền định đoạt của Người mua tại cơ sở, địa điểm có hàng của Người bán mà hàng vẫn chưa được thông quan xuất khẩu và chưa được bốc lên phương tiện vận tải. Điều kiện này thể hiện nghĩa vụ tối thiểu của Người bán.

học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người mua Người mua
Thủ tục xuất khẩu Người mua Người mua
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người mua Người mua
Vận tải chính học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu Người mua Người mua
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người mua Người mua
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người mua Người mua
Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người mua Người mua

2)  Điều kiện FCA_ Free Carrier – Giao hàng cho người chuyên chở

Người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu cho người chuyên chở được Người mua chỉ định tại địa điểm quy định. khóa học về tài chính

Free Carrier : Miễn trách nhiệm vận chuyển. Nghĩa là Người bán chỉ bốc hàng lên phương tiện vận tải do Người mua gửi đến tại cơ sở của Người mua. Nếu không phải cơ sở của Người mua mà là một kho trung chuyển nào khác thì Người bán giao hàng tại vị trí trung chuyển nhưng không có trách nhiệm dỡ hàng xuống xe, chi phí đó do Người mua chịu do Người bán đã vận chuyển đến kho trung chuyển.

Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người mua* Người mua *
Vận tải chính Người mua Người mua
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người mua Người mua
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người mua Người mua
Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người mua Người mua

*: Trừ trường hợp giao hàng tại cơ sở của Người bán hoc xuat nhap khau

3)  Điều kiện FAS_ Free Alongside – Giao hàng dọc mạn tàu

Free Alongside : Miễn trách nhiệm đến khi đã xếp dọc mạn tàu

Theo điều kiện này, trách nhiệm của Người bán hoàn thành sau khi giao hàng đã thông quan xuất khẩu dọc mạn con tàu hay nói cách khác là Người bán phải thuê phương tiện vận chuyển để đưa hàng xếp dọc mạn con tàu. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người mua Người mua
Vận tải chính quỹ đầu tư chứng khoán Người mua Người mua
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người mua Người mua
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người mua Người mua
Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người mua Người mua

Bản tóm tắt về các điều kiện về incoterms

Xem thêm: Nội dung chi tiết Incoterm 2020

4)  Điều kiện FOB_ Free On Board – Giao hàng lên tàu

Free on board: Miễn trách nhiệm khi đã giao hàng lên tàu. Khác với FAS là giao hàng đến mạn tàu thì Người bán phải chịu thêm chi phí cẩu hàng lên tàu thì mới hoàn thành học nguyên lý kế toán

Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán
Vận tải chính Người mua Người mua
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người mua Người mua
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người mua Người mua
Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua

Nhóm F: Trách nhiệm chuyên chở tăng dần: FCA và FAS và FOB

5)  Điều kiện CFR_ Cost and Freight – Tiền hàng và cước phí

Trong thực tế còn có thể viết dưới dạng: C&F, CNF,..
Trong điều kiện này Người bán phải chịu thêm chi phí chuyên chở đến cảng dỡ hàng. Chúng ta cũng có thể dễ nhớ qua công thức: học thực hành kế toán ở đâu

Giá CFR= Giá FOB + F ( Cước phí vận chuyển )
Còn chi phí dỡ hàng phụ thuộc hợp đồng vận chuyển kí kết nhưng đa số là do Người mua chịu

Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán Hoặc Người mua*
Vận tải chính Người bán Người mua
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người mua Người mua
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người mua* hoặc Người bán  

Người mua

Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người mua Người mua

*: Tùy thuộc vào hợp đồng vận chuyển kí kết hoc xuat nhap khau

6)  Điều kiện CIF_ Cost Insurance and Freight – Tiền hàng, bảo hiểm, cước phí

Điều kiện này Người bán có trách nhiệm cao hơn CFR, ngoài mua cước vận chuyển chính để chuyên chở hàng đến cảng dỡ thì Người bán phải mua bảo hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong suốt hành trình nhưng rủi ro thuộc về Người mua sau khi Người bán giao hàng lên phương tiện vận chuyển chính. Nếu không có thỏa thuận khác, trị giá bảo hiểm Người mua thường mua ở mức tối thiểu ICC (C)-110%. Nên khi bạn là nhập khẩu về vấn đề mua bảo hiểm này bạn nên chú ý với nhà xuất khẩu nhằm đảm bảo giảm rủi ro cao nhất cho mình khóa học xuất nhập khẩu thực tế tphcm

Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán
Vận tải chính khóa học logistics Người bán Người mua
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người bán Người mua
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người bán hoặc Người mua* Người mua
Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người mua Người mua

*Tùy thuộc vào hợp đồng vận chuyển kí kết khóa học trưởng phòng nhân sự tại tphcm

7)  Điều kiện CPT_ Carriage paid to – Cước phí trả tới

Người bán chịu trách nhiệm thuê phương tiện vận tải để đưa hàng hóa đến địa điểm đến quy định ở nước Người bán

CPT=CFR+F

Trong đó F: cước phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do Người bán chỉ định

Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói lớp học kế toán trưởng Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán hoặc Người mua*
Vận tải chính Người bán Người mua
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người mua Người mua
khóa học xuất nhập khẩu tại tphcm

Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính

Người bán hoặc

Người mua*

 

Người mua

Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người bán Người mua

*: Tùy thuộc vào hợp đồng vận chuyển

🔴 Xem thêm:  Nội dung chi tiết Incoterms 2010

8)  Điều kiện CIP_ Carriage and Insurance paid to – Cước phí và bảo hiểm trả tới

CIP = CIF + ( I + F )= CPT + I

Trong đó:

I+F: cước phí bảo hiểm và vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do Người bán chỉ định

I : Cước phí bảo hiểm từ cảng dỡ hàng đến  vị trí nhận hàng do Người bán chỉ định

Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán hoặc Người mua*
Vận tải chính Người bán Người mua
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người bán Người mua
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người bán hoặc Người mua* Người mua
Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người bán Người mua


9
)  Điều kiện DAT_ Delivered At Terminal – Giao hàng tại bến

Nghĩa là Người bán giao hàng, khi hàng hóa đã dỡ khỏi phương tiện vận tải đến tại 1 bến theo quy định . Ở đây Người bán chỉ chịu rủi ro đến khi hàng hóa được giao tại bến

Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán
Vận tải chính Người bán Người bán
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người bán Người bán
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán
Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người mua Người mua

10Điều kiện DAP_ Delivered At Place – Giao hàng tại nơi đến

Người bán chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng đã được đặt dưới sự định đoạt của Người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến phân tích tài chính

Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán
Vận tải chính lớp chứng chỉ hành nghề kế toán Người bán Người bán
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người bán Người bán
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán
Thủ tục Hải quan tại nước NK Người mua Người mua
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người bán Người bán

11Điều kiện DDP_ Delivered Duty Paid – Giao hàng đã thông quan nhập khẩu

Nghĩa là Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng đến nơi đến và có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu. Đây là điều kiện thể hiện nghĩa vụ tối đa của Người bán

học xuất nhập khẩu ở hà nội Chi Phí Rủi Ro
Đóng gói Người bán Người bán
Chi phí vận tải nội địa tại nước xuất khẩu Người bán Người bán
Thủ tục xuất khẩu Người bán Người bán
Bốc hàng lên phương tiện vận chuyển chính  Người bán Người bán
Vận tải chính Người bán Người bán
Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở Người bán Người bán
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển chính Người bán Người bán
Thủ tục Hải quan tại nước NK Người bán Người bán
Chi phí vận chuyển nội địa tại nước NK Người bán Người bán

Nguồn bài viết: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Hy vọng thông tin về các điều kiện về incoterms trên đây của Xuất nhập khẩu thực tế sẽ giúp ích bạn. Để tìm hiểu và học xuất nhập khẩu, bạn có thể đọc thêm các bài viết tại website: xuatnhapkhauthucte.com.

Rate this post

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *