Trong giao dịch thương mại quốc tế, điều kiện CIF thuộc điều kiện nhóm C trong phiên bản Incoterms mới nhất – Incoterms 2020. Đây là một trong hai điều khoản được áp dụng nhiều nhất hiện nay. Vậy điều kiện CIF trong Incoterms 2020 có điểm gì mới, mang ý nghĩa gì trong vận