Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu là một vị trí công việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế. Công việc của nhân viên này liên quan đến việc xử lý các thủ tục và chứng từ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Xem nhiều: Nên học xuất