Thủ tục xuất nhập khẩu là hình thức giao dịch ngoại thương giữa Việt Nam và quốc gia khác. Trong quy trình thủ tục này sẽ bao gồm các bên tham gia, phương tiện và các chứng từ XNK cần thiết, tuân thủ theo quy định pháp luật. Cùng Xuất nhập khẩu thực tế tìm