Hãng tàu HMM có tiền thân là Hyundai Merchant Marine là một công ty vận tải container hàng đầu có trụ sở tại Hàn Quốc. HMM hiện là một trong năm hãng vận tải xuyên Thái Bình Dương hàng đầu và là một trong 10 hãng vận tải hàng đầu trong ngành vận tải biển