Điều khoản chất lượng và quy cách hàng hóa là điều khoản quy định về mặt chất lượng và quy cách hàng hóa. Do đó, tùy theo loại hàng giao dịch mà trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước, màu sắc, mùi vị, độ ẩm,