Tham gia khóa học xuất nhập khẩu tại trung tâm đào tạo là giải pháp hữu hiệu để nâng cao kinh nghiệm thực tế cho những ai muốn làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Hiện nay, đang rộ lên thông tin cho trung tâm xuất nhập khẩu Lê Ánh lừa đảo học viên.