Tháng: Tháng Năm 2022

LC trả chậm – UPAS LC Là Gì? Quy Trình Nghiệp Vụ

Trong thanh toán quốc tế LC, phương thức thanh toán LC trả chậm hay UPAS LC được sử dụng để khách hàng lấy hàng trước và sau đó thanh toán khi thời điểm hối phiếu đáo hạn. Để tìm hiểu rõ hơn về LC trả chậm – UPAS LC, cùng Xuất nhập khẩu thực tế

Nội Dung Thư Bảo Lãnh Trong Thanh Toán Ngân Hàng

Do yêu cầu bảo lãnh xuất phát từ hợp đồng thương mại, nên các yêu cầu thư bảo lãnh phải được xây dựng từ nội dung hợp đồng thương mại và việc xin bảo lãnh của khách hàng. Do đó, hợp đồng thương mại giữa người xin bảo lãnh và người thụ hưởng được xem

Thông Tin Hãng Tàu ONE – Cách Lấy Booking Hãng Tàu ONE

Hãng tàu ONE (Ocean Network Express Pte. Ltd.) là một công ty vận tải container toàn cầu mới lớn, có mặt trên thị trường vào năm 2018 và sẽ cung cấp một danh mục dịch vụ mạng lưới bao gồm hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Hãng tàu ONE được thiết lập từ