Tháng: Tháng Mười Một 2021

Freight Forwarder Là Gì?

Freight Forwarder Là Gì? Việc dựa vào các cá nhân để hoàn thành chính xác và đầy đủ các thủ tục giấy tờ và nộp thuế và hải quan đúng đắn sẽ không tạo ra một hệ thống vận chuyển hiệu quả. Thay vào đó, các chủ hàng làm việc với các Freight Forwarder để

Vận Đơn Đường Biển – Bill Of Lading Là Gì?

Bill Of Lading hay vận đơn đường biển là một chứng từ quan trọng trong hoạt động vận tải quốc tế, được xem là hợp đồng trong quá trình vận chuyển. Với chứng từ này, bạn cần nắm rõ các thông tin về vận đơn, nội dung trên vận đơn, công dụng như thế nào,